مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
پلان هاست 200MB-PH -

200MB فضا
3GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP,MySql
محل دیتاسنتر: اروپا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1عدد
تعداد ساب دامین، ایمیل، اف تی پی، دیتابیس: 5 عدد


اطلاعات بیشتر


پلان هاست 500MB-PH -

500MB فضا
8GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP,MySql
محل دیتاسنتر: اروپا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1عدد
تعداد ساب دامین، ایمیل، اف تی پی، دیتابیس: 7 عدد


اطلاعات بیشتر


پلان هاست 1GB-PH -

1000MB فضا
20GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP,MySql
محل دیتاسنتر: اروپا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد دامنه قابل میزبانی: 2عدد
تعداد ساب دامین، ایمیل، اف تی پی، دیتابیس: 10 عدد


اطلاعات بیشتر


پلان هاست 2GB-PH -

2000MB فضا
40GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP,MySql
محل دیتاسنتر: اروپا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد دامنه قابل میزبانی: 3عدد
تعداد ساب دامین، ایمیل، اف تی پی، دیتابیس: 15 عدد


اطلاعات بیشتر


پلان هاست 5GB-PH -

5000MB فضا
80GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP,MySql
محل دیتاسنتر: اروپا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد دامنه قابل میزبانی: 4عدد
تعداد ساب دامین، ایمیل، اف تی پی، دیتابیس: 20 عدد


اطلاعات بیشتر


پلان هاست 10GB-PH -

10,000MB فضا
160GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP,MySql
محل دیتاسنتر: اروپا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد دامنه قابل میزبانی: 54عدد
تعداد ساب دامین، ایمیل، اف تی پی، دیتابیس: 25 عدد


اطلاعات بیشتر


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.230.1.126) وارد شده است.


صفحه اصلی: www.pars-host.com
پشتیبانی: www.my.pars-host.com