جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


پسوند دامنه تعداد سال ها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 50,000 تومان ندارد 50,000 تومان
.net 1 55,000 تومان ندارد 55,000 تومان
.org 1 65,000 تومان ندارد 65,000 تومان
.biz 1 70,000 تومان ندارد 70,000 تومان
.info 1 70,000 تومان ندارد 70,000 تومان
.co 1 150,000 تومان ندارد 150,000 تومان
.asia 1 60,000 تومان ندارد 60,000 تومان
.name 1 80,000 تومان ندارد 80,000 تومانصفحه اصلی: www.pars-host.com
پشتیبانی: www.my.pars-host.com